1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2011
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΓΣΠ
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΠΑΙΝΟΣ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2011
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΓΣΠ