Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
EPΓOΣTAΣIO AΛΛANTOΠOIΪAΣ
ΣΤΟΝ AΓIO ΣTEΦANO ATTIKHΣ

Η μεγάλη έκταση του Εργοστασίου σε συσχετισμό με την μικρή κάλυψη του κτιρίου Διοίκησης συνιστά συνήθως το αφετηριακό πρόβλημα των συνθέσεων βιομηχανικών συγκροτημάτων. Εδώ επιδιώχθηκε ο τονισμός της οριζοντιότητας του πρώτου, με συγκράτηση του ύψους σε χαμηλά επίπεδα, σε αντίστιξη με τον κατακόρυφο άξονα του δευτέρου.

1994
εργοδότης “Π.Γ. Νίκας Α.Β.Ε.”
ομάδα μελέτης
Γ. Κίζης, Δ. Λεβέντης, Ι. Καβαλλίνης
στατικά Φ. Καρυδάκης
Η/Μ MMB Όμιλος Μελετών ΑΕ
κατασκευή “AΘΗΝΑ” ΑΕΤΕΕ
 
μελέτη 1991-92
κατασκευή 1992-94