Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
KENTPO APXITEKTONIKHΣ MEΣOΓEIOY
ΣTO MEΓAΛO APΣENAΛI ΧΑΝΙΩΝ

Βραβείο EIA 2004
Διάκριση στην κατηγορία έργων
Δημόσιου Χαρακτήρα

Το τελευταίο θολωτό νεώριo στο ενετικό λιμάνι των Χανιών, το “Mεγάλο Aρσενάλι”, ολοκληρώθηκε το 1600. Το 1872 δέχθηκε προσθήκη ορόφου, που στέγασε το σχολείο της Xριστιανικής Kοινότητας. Μετά τους βομβαρδισμούς του 1941 πέρασε στη συλλογική συνείδηση σαν το “το ωραιότερο ερείπιο της πόλης”.
H αρχιτεκτονική πρόταση σεβόμενη την εικόνα ερειπίου, ως τεκμήριο της ιστορίας του μνημείου, προχώρησε στην ένταξη νέων κατασκευών με σύγχρονη αρχιτεκτονική γραφή.
Η κεντρική ιδέα της επέμβασης συνοψίζεται στην εισαγωγή ενός φορέα που εγγράφεται στην συνέχεια των κατά καιρούς αναδιαρρυθμίσεων του μνημείου με ξύλινες κατασκευές: στηρίζει το ερείπιο και οργανώνει τους κεντρικούς χώρους με κυκλοφορίες γύρω από ένα φουαγιέ πολυδιάστατο, με ποικίλες οπτικές γωνίες συμμετοχής στα επιμέρους δρώμενα.

 

1998 - 1999
εργοδότης
Δήμος Χανίων
ερευνητικό πρόγραμμα ΕΜΠ,
προμελέτη, οριστική μελέτη
ομάδα μελέτης
Γ.Κίζης, Ν. Βενιανάκης, Δ. Λεβέντης,
I. Ζαβολέας, Ι. Καβαλλίνης, Μ. Κονίδα,
Σ. Λίλιου, Ε. Μάντζιου, Ν. Φαραντούρη 
κατασκευή
ΓΚΗΛΜΑ Α.Ε. 
μελετητές αρχιτεκτονικών
Αρχιτεκτονική ΕΠΕ
Π. Γραμματόπουλος, Χ. Πανουσάκης και
Κ. Μαυρακάκης, Α & Γ Βαρουδάκης ΟΕ