Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΔYO ΣΠITIA
ΣTH BYZITΣA TOY ΠHΛIOY

Κατοικία “Τσαρδίνη” 1977-1985
Κατοικία “Ρακιά” Ιούλιος 1995

Το συγκρότημα κατοικιών αποτελείται από τρία μεμονωμένα κτίρια, κατασκευασμένα σε διαφορετικές περιόδους. Το παραδοσιακό πηλιορείτικο αρχοντικό Τσαρδίνη, κτισμένο το 1779 και το μονόχωρο “παράσπιτο” του “Ρακιά” (1956) απαρτίζουν ενιαία ιδιοκτησία. Η μελέτη αφορά στην αποκατάσταση του αρχοντικού, στην αποκατάσταση και μετατροπή σε ξενώνα του “παράσπιτου”.
Το αρχοντικό αποκαταστάθηκε με πλήρη και πιστή διατήρηση της αυθεντικής τυπολογίας και δομής.
Το αντισεισμικό παράσπιτο δέχτηκε τροποποιήσεις που θυμίζουν την τυπολογία των μονόχωρων «μακρυναριών» του Νοτίου Πηλίου.

1977 - 1995

εργοδότης - αρχιτέκτων Γιάννης Κίζης
κατασκευή αυτεπιστασία Γιάννης Κίζης