Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΝEO ΠΩΛHTHPIO KAI EKΔOTHPIO
APXAIOΛOΓIKOY XΩPOY ΔHΛOY

Η μελέτη εκτείνεται σε ανασχεδιασμό της χερσονήσου πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο. Η κεντρική ιδέα της πρότασης είναι βασισμένη στη σημερινή εικόνα του αρχαιολογικού χώρου. Η νέα σύνθεση οργανώνεται ανάμεσα σε πέτρινους τοίχους, με  χαράξεις  και διαστάσεις τέτοιες που να παραπέμπουν στην  κλίμακα  των ερειπίων και στη μορφολογική διαχρονία της λιθοδομής στη Δήλο. Στη διατήρηση της κλίμακας του χώρου συμβάλλει η τοποθέτηση των στεγάσεων ανάμεσα στους  πέτρινους τοίχους, σε χαμηλότερο ύψος από την απόληξή τους.

Iούνιος 2003
εργοδότης Οργανισμός Προβολής
Ελληνικού Πολιτισμού
ομάδα μελέτης Γ. Κίζης, Ν. Βενιανάκης
πολ. μηχανικός Κ. Καραγιώργος
μηχ. μηχανικός Χ. Ζόμπολας
κατασκευή Ν. Κουτουμάνος