Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
YΠAIΘPIO MOYΣEIO YΔPOKINHΣHΣ
ΔHMHTΣANAΣ

α’ φάση 1986
β’ φάση 1992
γ’ φάση 2010

Το Υπαίθριο Μουσείο Yδροκίνησης βρίσκεται στην περιοχή της Δημητσάνας (Κεφαλάρι του Aη-Γιάννη).
Το θεματικό αυτό μουσείο παρουσιάζει τις βασικές προβιομηχανικές τεχνικές που χρησιμοποιούν ως πηγή ενέργειας το νερό σε βασικούς τομείς της ζωής (διατροφή, ένδυση, πόλεμος) και στηρίζεται στην αναστήλωση των υφιστάμενων κτιρίων – ερειπίων και στις νέες κατασκευές.
Σε έκταση υπαίθριου χώρου περίπου 1000 m² αναστηλώθηκαν ένας νερόμυλος με νεροτριβή και κατοικία του μυλωνά, ένας μπαρουτόμυλος και ένα βυρσοδεψείο με κατοικία του βυρσοδέψη. Στερεώθηκαν και αξιοποιήθηκαν οι ερειπιώνες δυο βυρσοδεψείων με την κατασκευή Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων επί αυτών.
Οι επεμβάσεις στα κελύφη των κτιρίων έγιναν με σεβασμό, ενώ όλες οι νέες κατασκευές βασίστηκαν στην υφολογική και μορφολογική αντίστιξη με τα προβιομηχανικά κτίσματα.

1986 / 2010
εργοδότης Π.Τ.Ι. ΕΤΒΑ
ομάδα μελέτης
  Γ. Κίζης, Α.Μασουρίδης,
Δ. Λεβέντης, A. Εξαδάκτυλος
πολ. μηχανικός
Βλ. Κουμούσης,
Κ. Σπηλιόπουλος
Η/Μ μελέτες
Π. Ευσταθόπουλος
μουσειολογικός σχεδιασμός
Σ. Παπαδόπουλος,
Ανδ. Οικονόμου
κατασκευή Γ. Διαμαντόπουλος,
Στ. Χριστόπουλος

γ’ φάση 2010


εργοδότης

Πολιτιστικό Ίδρυμα
Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
ομάδα μελέτης
Γ. Κίζης
K.Πολίτη
κατασκευή
Αθανάσιος Σχίζας