Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
AIΘOYΣA ΠOΛΛAΠΛΩN XPHΣEΩN
ΣTO MOYΣEIO YΔPOKINHΣHΣ ΣTH ΔHMHTΣANA

Το κτίριο στεγάζει τον Χώρο Πολλαπλών
Χρήσεων του Υπαίθριου Μουσείου Υδροκίνησης. Χτίστηκε πάνω στα λείψανα παλαιού βυρσοδεψείου,
τα οποία -προστατευμένα πλέον- αναδεικνύονται
στην κάτω στάθμη του κτίρίου.
Ένας στεγασμένος, διπλού ύψους, ανοικτός από
τη δυτική πλευρά χώρος λειτουργεί ως ημιυπαίθρια είσοδος για το Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων.
Σημαντικό στοιχείο του χώρου αυτού είναι
ο χαρακτήρας διανομής, ο οποίος τονίζεται και
με τις τρεις, διαφορετικής σημασίας κλίμακες που βρίσκονται εκεί. Ακριβώς απέναντι από την ελεύθερη είσοδο βρίσκεται η κεντρική ξύλινη κλίμακα που οδηγεί στο foyer του κτιρίου, αριστερά στενή σκάλα από οπλισμένο σκυρόδεμα οδηγεί προς τον υπόγειο χώρο της αποθήκης, ενώ στη δεξιά πλευρά μια φαρδιά σκάλα ενώνει τον χώρο αυτό με τους δύο χώρους της κάτω στάθμης, όπου κανείς μπορεί
να επισκεφθεί τους αναστηλωμένους χώρους του παλιού βυρσοδεψείου, όπου σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση το σύνολο του μόνιμου εξοπλισμού της προβιομηχανικής εποχής.

2005 - 2007
εργοδότης Πολιτιστικό Ίδρυμα
Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
συνεργασία Γιάννης Κίζης,
Άρις Μασουρίδης
ομάδα μελέτης Γ. Κίζης,
Α.Μασουρίδης, Δ. Λεβέντης
Πολ. Μηχανικός B. Βαρουξάκης
Η/Μ μελέτες Δ. Βαρουξάκης
κατασκευή Λ. Αποστολίδης & ΣΙΑ ΕΕ