Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
KENTPO TEXNIKOY ΠOΛITIΣMOY
BIOMHXANIKO MOYΣEIO EPMOYΠOΛHΣ, ΣYPOΣ

Η μελέτη αφορά στην αποκατάσταση των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου του Βυρσοδεψείου Κορνηλάκη στην Ερμούπολη της Σύρου και στην επανάχρησή τους ως Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης.

Το συγκρότημα αποτελείται από πέντε κύρια κτίρια (Α, Β, Γ, Δ και Ε) που διαφέρουν σε μορφή, ηλικία και μέγεθος. Τα ήδη απεκατεστημένα κτίρια Α, Δ και Ε θα φιλοξενήσουν τμήμα της μόνιμης έκθεσης, το πωλητήριο του μουσείου και το κυλικείο αντίστοιχα. Το κτίριο Β θα φιλοξενήσει την αίθουσα εκδηλώσεων και τμήμα της μόνιμης έκθεσης και το κτίριο Γ γραφειακούς χώρους.

Το διώροφο κτίριο Β βρίσκεται κεντρικά στο οικόπεδο. Για την αποκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ των ορόφων προτείνεται η κατασκευή νέου κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα στη βορεινή πλευρά του κτιρίου που  ενώνει τις διαφορετικές στάθμες καταλήγοντας σε δύο στάθμες στον όροφο: αυτή της έκθεσης και ψηλότερα στην αίθουσα εκδηλώσεων. Ο νέος πυρήνας κατακόρυφης κυκλοφορίας είναι μια αυτοφερόμενη μεταλλική κατασκευή σύγχρονης μορφής κάνοντας διακριτή τη σημερινή επέμβαση στο κτίριο.

Το υπόλοιπο κτίριο αποκαθίσταται στην αρχική τους μορφή: ανακατασκευάζονται τα πατώματα, τα δώματα και οι στέγες και ενισχύονται οι τοιχοποιίες και οι τοξοστοιχίες ώστε να πληρούνται οι σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας του μουσείου.

Iούλιος 2003
εργοδότης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ερμούπολης
αρχιτέκτων ΕΡΚ: Γιάννης Κίζης, Κ. Μυλωνάς
και Αρχιτεκτονική ΕΠΕ Π.Γραμματόπουλος
Χρ. Πανουσάκης και Συνεργάτες
ΒΜΕ: Γιάννης Κίζης
και Αρχιτεκτονική ΕΠΕ Π.Γραμματόπουλος
Χρ.Πανουσάκης και Συνεργάτες
μουσειολογικές μελέτες Σόνια Χαραλαμπίδου
ομάδα μελέτης ΒΜΕ: Γ. Κίζης, Π.Γραμματόπουλος
Χρ.Πανουσάκης, Χ. Κατσιάνος
Γ. Παπαγιαννάκης, Π. Καλτέκη
Ε. Χαραλαμπίδου