Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΞANΘH
(OIKIA MANOY XATZΙΔAKI)

β’ βραβείο σε
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
του νόμου 716/77

Αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου του Φρουραρχείου της Ξάνθης, και επέκτασή του προκειμένου να στεγάσει πολιτιστικές δραστηριότητες. Οι αναδιαρρυθμίσεις που προτάθηκαν στο παλαιό κτίριο, έγιναν υπό το πρίσμα της διατήρησης και προβολής στην κάτοψη της αρχικής σταυροειδούς τυπολογίας, ενώ για  τις όψεις, προτάθηκαν η
πλήρης αποκατάσταση αυθεντικού διακόσμου, και
οι καθαιρέσεις των αλλοιώσεων που είχαν υποστεί.
H νέα πτέρυγα θα αποτελούσε το συμπλήρωμα του κτιρίου που θα το καθιστούσε πλήρως εξοπλισμένο
με χώρους μουσικής διδασκαλίας και υποστήριξης των λειτουργιών του διατηρητέου.  Η υποχώρηση της επέκτασης του ωδείου προς το νότιο όριο αφήνει τον μέγιστο δυνατό χώρο στην αυλή ελεύθερο, για τη διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου εκδηλώσεων.
Tα δύο κτίρια συνδέει περιμετρικός διάδρομος, που εξυπηρετεί και την κίνηση προς και από τα δώματα του α’ ορόφου του διατηρητέου. Υπάρχει ανάλογη σήραγγα σύνδεσης υπογείων ανάμεσα στα δύο κτίρια.
Επιδιώχθηκε η ήπια αντιθετική σχέση νέων εξωτερικών κατασκευών προς τις παλιές και
η ανάδειξη της αυθεντικότητας μορφής
και επιμέρους μελών του παλιού κτιρίου

Aπρίλιος 2005
εργοδότης Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση
Δράμας, Καβάλας & Ξάνθης
ομάδα μελέτης Γ. Κίζης, Ν. Βενιανάκης,
Θ. Δούγκας, Θ. Βογιατζόγλου