Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
KENTPO AΓPOTOYPIΣΜOY MAPΩNEIAΣ
ΞΥΛΙΝΟ EΣTIATOPIO

Aξιοποίηση Tουριστικών 
και Aρχαιολογικών Xώρων 
στον Ίσμαρο, Θράκη

Το εστιατόριο-belvedere σκαρφαλωμένο στο γκρεμό πάνω από την αμμουδιά του θρακικού πελάγους, στη θέση «Καγκέλι» της Μαρώνειας, είναι ένα μικρό κομμάτι της ευρύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης «Αξιοποίηση περιοχής Ισμάρου Όρους» που εκπονήθηκε για την Νομαρχία Ροδόπης στην τριετία 1988-91. Είναι όμως το μόνο επιμέρους έργο της μελέτης που πραγματοποιήθηκε, περίπου δέκα χρόνια μετά τον αρχικό του σχεδιασμό. Έχει κλειστούς χώρους συνολικού εμβαδού περίπου 1000 m2. Το έργο αναφέρεται στη παράδοση του τόπου στις ξύλινες κατασκευές που αναπτύσσονται πάνω σε μια πέτρινη υποδομή. Τόσο ο παραδοσιακός οικισμός της Μαρώνειας όπου διασώζονται πολλά τέτοια αρχοντόσπιτα, όσο και η προφανής συγγένεια της τοπικής αρχιτεκτονικής με την Κωνσταντινουπολίτικη παράδοση, ενέπνευσαν τον σχεδιασμό του κτιρίου: τυπολογικά, μορφολογικά και κατασκευαστικά. Τα πρώιμα «γιαλιά» - belvedere του Βοσπόρου δάνεισαν το κόκκινο χρώμα στις ξύλινες επιφάνειες του έργου, απαραίτητη σκούρα επίχρωση για την προστασία του ξύλου από την ηλιακή ακτινοβολία.

Η σύγχρονη εποχή εγγράφηκε στο έργο με τα μεταλλικά μακρύστενα τζαμλίκια, τις ατσάλινες δοκοθήκες και την τεχνολογία της σύνθετης ξυλείας. Η στροφή του άξονα οργάνωσης των χώρων δίνει στο ιδιότυπο «σαχνισί» ακριβώς την οπτική γωνία θέασης των βυζαντινών οχυρώσεων του λιμανιού της Μαρώνειας και χαρακτηρίζει τους χώρους: του αναψυκτηρίου στον κλειστό εξώστη, του εστιατορίου στην μεσαία στάθμη και του ημιυπαίθριου bar στην κάτω, σε άμεση πρόσβαση από την αμμουδιά.

2001
εργοδότης Νομαρχια Ροδόπης
ομάδα μελέτης Γ. Κίζης,
Iliona Outram (1990)
Μ. Ραυτοπούλου (2000)
πολ. μηχανικός Χ. Φουρνιώτης Παυλάτος,
συνεργ. Μ Χρονόπουλος (1990)
Ελευθ. Τσακανίκα (2000)
κατασκευή Γεν. Εργολάβος “ΩΡΙΩΝ ΑΕ”
Π. Φωτιάδης
ξύλινη κατασκευή αφοί Τουλιάτου
χάλκινη σκεπή  Δ. Κουτσουράκης “ΘΕΣΜΟΣ”