Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
EΠEKTAΣH MEΣOΠOΛEMIKHΣ
KATOIKIAΣ ΣTHN ΠΛAKA, AΘHNA

Το προπολεμικό αστικό σπίτι της οδού Υπερείδου πέρασε στα χέρια μας το 1983, οπότε και έγιναν οι πρώτες δραστικές επεμβάσεις με σκοπό να μπει άπλετο φως από skylight πάνω από το κλιμακοστάσιο.
Tο 1993 οι συνθήκες επέτρεψαν την επέκταση του κτιρίου στο προς ανατολάς οικόπεδο. Aπό αρχιτεκτονικής πλευράς θά πρεπε η λύση, αν δεν πετύχαινε να στοιχειοθετήσει παράδειγμα “δόμησης σε ιστορικό περιβάλλον” ή “προσθήκης σε υφιστάμενο παλαιό κτίριο”, τουλάχιστον να μη διαψεύσει αυτά που με τόση επιμονή διδάσκουμε περί της κιβδηλίας των “νεοπαραδοσιακών” κτιρίων και της γελοιοποίησης των ιστορικών οικισμών με την ανέγερση κακεκτύπων.
Tο ταίριασμα της νέας κατασκευής στην παλιά, με στοιχεία του παλιού σπιτιού να περνούν στο νέο τμήμα, σε αντιστικτική σχέση με επιφάνειες ανεπίχριστου μπετόν σε επιλεγμένα σημεία, χαρακτηρίζουν την χρονική διαφορά των εξήντα χρόνων ανάμεσα στα δύο κτίρια. H διακοπή της κτιριακής μάζας στην εσωτερική γωνία, τονίζει τη σύγχρονη δομή με μεγάλα υαλοστάσια και ρυθμιζόμενες περσίδες αλουμινίου, που ξαναφέρνουν τις φωτιστικές αρετές των παλιών “γερμανικών” παντζουριών, αλλά “διαβάζονται” και σαν σημερινή εκδοχή των λιακωτών των “παλιών Aθηναϊκών σπιτιών”.

1993
εργοδότης Κωσταντής και Σπύρος Κίζης
ομάδα μελέτης Γ. Κίζης, Δ. Λεβέντης
κατασκευή Γιάννης Κίζης, Kρίτων Κωνσταντίνου