Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
MOYΣEIO MΠENAKH
OΔOΥ ΠEIPAIΩΣ

Επιλαχούσα
πρόταση
διαγωνισμού

H παρούσα πρόταση για το νέο κτίριο του Μουσείου Μπενάκη στην οδό Πειραιώς, με την πλήρη αποδοχή του  σκελετού  του υφιστάμενου κτιρίου, ανταποκρίνεται στην κύρια απαίτηση του έργου για ευελιξία και δυνατότητα απορροφήσεως συνεχών μελλοντικών αναδιατάξεων του λειτουργικού και μουσειολογικού προγράμματος.
Χωρίσματα διαφανή ή συμπαγή, κινητά ή ανασυρόμενα, δίνουν τη δυνατότητα στους χώρους να λειτουργήσουν ανεξαρτήτως ή μαζί, να ενοποιούνται με το αίθριο ή να απομονώνονται, να υποστηρίζουν ένα ή πολλά πολιτιστικά γεγονότα ταυτόχρονα. Στη μέγιστη ανάπτυξη των συστημάτων ενοποίησης των χώρων, ένα εκθεσιακό γεγονός απλωμένο σ΄όλους τους χώρους που περιβάλλουν το αίθριο θα μπορούσε να συνοδεύεται από μια συναυλία, με κεντρικό ημιυπαίθριο podium και περισσότερους από 1200 ακροατές γύρω του: στο αμφιθέατρο, στο αίθριο, στις περιξ στοές, στα νοτιοδυτικά δώματα. Ταυτόχρονα, όμως, δίνεται δυνατότητα της ελάχιστης χρήσης του χώρου του αμφιθεάτρου χωρίς να εξαρτάται αυτή από τη συλλειτουργία άλλων μονάδων του κτιριακού συνόλου. Με την ίδια λογική αρθρώνονται και οι άλλοι επιμέρους χώροι.
Περιστασιακή κάλυψη τμήματος του αιθρίου με κινούμενες τέντες εμπλουτίζει το “σενάριο” του “πολυμορφικού” χώρου, λύνει ζητήματα επιμέρους στεγάσεως υπαιθρίων εκδηλώσεων.

Iανουάριος 2001
εργοδότης Μουσείο Μπενάκη
ομάδα μελέτης Γ. Κίζης, Ν. Βενιανάκης
Δ. Λεβέντης, Μ.Ραυτοπούλου
πολ. μηχανικός Β. Κουμούσης (σύμβουλος),
Β. Βαρουξάκης