Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
MOYΣEIO MAΣTIXAΣ XIOY

Το συγκρότημα του Μουσείου αποτελείται από δύο βασικές κτιριακές ενότητες, που αναπτύσσονται σε τρεις στάθμες. Η πρώτη κτιριακή ενότητα στεγάζει
τις λειτουργίες του εκδοτηρίου - πωλητηρίου, του κυλικείου, της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενώ η δεύτερη στεγάζει τους εκθεσιακούς χώρους του μουσείου.
Στα υπόγεια του κτιρίου στεγάζονται οι βοηθητικές λειτουργίες του Μουσείου. Η λειτουργική σύνδεση
των επιμέρους ενοτήτων του Μουσείου εξασφαλίζεται μέσω ενός ημιυπαίθριου δικτύου κινήσεων για τους επισκέπτες και μέσω υπόγειων κλειστών διαδρομών για τους εργαζόμενους. Δύο ξύλινα στέγαστρα, απολύτως προσανατολισμένα στην κατεύθυνση
Νότου - Βορρά, με μια ελαφρά κλίση προς τον
Νότο, αποτελούν το νέο όριο της περιφραγμένης καλλιέργειας των μαστιχόδεντρων, την «πύλη» που πρέπει να διαβεί κανείς για να περιπλανηθεί στην καλλιέργεια. Λειτουργούν σαν «μάτια» που ανοίγονται προς τον ορίζοντα και πλαισιώνουν την θέα που απλώνεται από τη θάλασσα (δυτικά) ως το Πυργί (ανατολικά).
Τα ξύλινα στέγαστρα έχουν κλίση αντίθετη με τη φυσική του οικοπέδου. Στην νότια παρειά του οι φορείς ξεκινούν από το επίπεδο του εδάφους ενώ στο βόρειο τμήμα τους έχουν αποκτήσει ικανό ύψος ώστε να στεγάσουν τις κτιριακές λειτουργίες.

2007 - 2016
Αρχιτεκτονική και Μουσειογραφική μελέτη
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΖΗ ΑΕ Αρχιτεκτονικής και Design
Αρχιτέκτονες έργου
Γιάννης Κίζης, Κωσταντής Κίζης
Συνεργάτες Αρχιτεκτονικών
Ν. Βενιανάκης, Ε. Κουσκούτη, Γ. Πανταζής, Ν. Σούλης
Συνεργάτες Μουσειογραφικών:
Λ. Πολυζωγοπούλου, Φ. Πετρούλια, Μ. Tarrida, STAGE DESIGN OFFICE ΕΠΕ
Συνεργάτες Κατασκευαστικών
Μ. Ραυτοπούλου, Θ. Δούγκας, Κ. Πολίτη
Τοπογραφική μελέτη
Γιάγκος Γιαξόγλου
Μελέτη Φέροντος Οργανισμού
Γραφείο μελετών Ύψιλον ΕΕ Ι. Τσοπανάκης & Συνεργάτες 
Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων
Π. - Ι. Ζαννής & Συνεργάτες ΕΠΕ
Μελέτη Ειδικού Φωτισμού Μόνιμης Έκθεσης
Άρης Tσαγκρασούλης
 
Φορέας του Έργου
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
Γενική Εποπτεία
Σοφία Στάικου 
Επιμέλεια και συντονισμός
Ασπασία Λούβη (2006-13)
Εφαρμογή Μουσειολογικής μελέτης
Υπηρεσία Μουσείων ΠΙΟΠ
(Έλια Βλάχου, Άννα Καλλινικίδου)
Συντονισμός επιστημονικής έρευνας και τεκμηρίωσης
Ε. Μπενέκη
Επιστημονική επιμέλεια
Δ. Τσούχλης
Ειδικός Σύμβουλος
Μ. Βουρνούς
Αποκατάσταση Ιστορικού Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Α. Πλυτάς
Μουσειογραφικές Εφαρμογές
TETRAGON ΕΠΕ
Πολυμεσικές και οπτικοακουστικές εφαρμογές
ΓΝΩΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε., THE HUB, Η. & Γ. Λαμπρόπουλος Ο.Ε.
Γενικός Εργολήπτης κτιριακών
Κάστωρ ΑΕ
'Εργα Περιβάλλοντος Χώρου
Στ. & Στ. Αντωνίου, Γ. Μουστρίδης, Κ. Καπετάνος
Επίβλεψη
Τεχνική Υπηρεσία Τράπεζας Πειραιώς
Σύμβουλοι Επίβλεψης
Γιάννης Κίζης, Μ+Β Αρχιτέκτονες Κ. Μανωλιάδη - Μ. Βουρνούς