Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
AΠOKATAΣTAΣH & AΞIOΠOIHΣH
MEΓAPOY METOXIKOY TAMEIOY ΣTPATOY

Το Μέγαρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, καταλαμβάνοντας ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο στο κέντρο της πόλης είναι άμεσα συνυφασμένο με όλες τις σημαντικές στιγμές της ιστορίας της αλλά και με την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Οι κατάλληλες χειρονομίες αποκατάστασής του σε συνδυασμό με την ένταξη νέων χρήσεων, είναι οι αφετηριακές κινήσεις για μια επιτυχή επανένταξη του κτιρίου στην οικονομική, κοινωνική και καλλιτεχνική ζωή της Αθήνας.

Μέλημα της προκειμένης μελέτης είναι όχι μόνο η αποκατάσταση αλλά και η ανάδειξη του Μεγάρου μέσα στα πλαίσια του σεβασμού της ιστορικότητας και μοναδικότητάς του.

Η προσεκτική συντήρηση με με σκοπό την ανάδειξη των διατηρούμενων όψεων του κτιρίου και των μεγάλων κλιμακοστασίων και προθαλάμων συνδυάζεται με νέα εσωτερική διαρρύθμιση των χώρων  προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις λειτουργίας των νέων χρήσεων. Προστίθενται νέα αρχιτεκτονικά στοιχεία που υπαγορεύονται από λειτουργικούς λόγους, τα οποία εντάσσονται αντιθετικά στο σύνολο του κτιρίου, τονίζοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο το διακριτό τους ρόλο.

Oι επεμβάσεις της παρούσας μελέτης χωρίζονται σε τρία βασικά μέρη:

1.Αποκατάσταση των όψεων και εσωτερικές τροποποιήσεις σε όλους τους ορόφους.

2.Ανάπλαση της στοάς Σπυρομήλιου.

3.Αποκατάσταση των θεάτρων «Παλλάς» και «Αλίκη».

Mάιος 2004
εργοδότης PICAR A.E

ομάδα μελέτης Γ. Κίζης, Ν. Βενιανάκης,
Θ. Δούγκας, Μ. Ραυτοπούλου, Γ. Παπαγιαννάκης,
M. Köhler, Κ. Πολίτη, Π. Καλτέκη
κατασκευή ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ARCON A.E., ARRIKTON A.E.