Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

2ο Bραβείο σε
Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό
Διαγωνισμό

Η κεντρική ιδέα της αρχιτεκτονικής παρέμβασης συνοψίζεται στην ένταξη μιας συνεχούς επιφανείας ξύλινου δαπέδου, που οδηγεί την κυκλοφορία του κοινού στις επιμέρους περιοχές. Το δάπεδο αυτό, άλλοτε με τη μορφή διαδρόμου ή ράμπας, άλλοτε
με τη μορφή κερκιδώματος κι άλλοτε με τη μορφή βάθρου, διατρέχει τον δημόσιο χώρο που περιβάλλει το μνημείο, εισχωρεί μέσα του, προβάλλει και προεκτείνει τις χρηστικές επιφάνειες. Έξω, ξαναβρίσκεται σε μορφή αποβάθρας στο λιμάνι
των μικρών σκαφών μπροστά στο Νεώριο, δίπλα στη “γλύστρα” που ακόμη θυμίζει τον τρόπο ανέλκυσης των ιστιοφόρων στα αρσενάλια. Συνδέει τους επιμέρους χώρους - Δεξαμενή, Νεώριο και Αλατάδικο - και εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλους. Το δάπεδο αυτό είναι ο αγωγός που εισάγει τις νέες χρήσεις και φέρει όλο το λειτουργικό τους φορτίο, έτσι ώστε να παραμείνουν ανέπαφες οι επιφάνειες του μνημείου.
Η τήρηση αποστάσεων από τις μεσαιωνικές επιφάνειες των μνημείων (τοίχοι, θόλοι, αυθεντικά δάπεδα) διατρέχει όλη την πρόταση και επιτρέπει την αντιστικτική γραφή των εισαγομένων στοιχείων, με τρόπο που καθιστά απολύτως αναγνωρίσιμη τη νεωτερική παρέμβαση και καταξιώνει την παρουσία του μνημείου. Όλες οι νέες προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι αναστρέψιμες.

Σεπτέμβριος 2008
εργοδότης Δήμος Ηρακλείου
ομάδα μελέτης Γ.Κίζης, Ν.Βενιανάκης,
Κ. Κίζης, Ν.Σούλης
σύμβουλος Ν. Σκουτέλης