Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
AΝΑΔΕΙΞΗ & ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΩΝ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Aρχιτεκτονικός
Διαγωνισμός

Η εισαγωγή της εκσυγχρονιστικής σήμανσης γίνεται με τη συμπλήρωση του σχήματος της στέγασης των νεωρίων από διαφώτιστα περσιδώματα κατάλληλα διαμορφωμένου συνθετικού υλικού. Η γεωμετρία των νέων φορέων θυμίζει το διάγραμμα των δυνάμεων που ασκούνται στους θόλους. Οι υδρορρόες–δοκοί, σαν καρίνες σκαφών, τονίζουν τους κύριους άξονες των νεωρίων. Οι στύλοι οργανώνουν τον δημόσιο χώρο
με ορθογώνιο κάνναβο, θυμίζοντας την διάταξη
των πεσσών που όριζαν τα περάσματα μεταξύ των νεωρίων. Τοιχία από σκυρόδεμα της ίδιας υφής και ποιότητας με τους στύλους οργανώνουν τον χώρο κάτω από τους εναπομείναντες θόλους των νεωρίων, έτσι ώστε να δέχονται περιοδικές εκθέσεις στη διαδρομή ανάμεσά τους. Τα τοιχία φέρουν τις ξύλινες κατασκευές της επάνω στάθμης, σαν φανταστικά πλεούμενα μέσα σεν ταρσανά. Στο πάνω επίπεδο διακρίνονται τρείς ενότητες: το αναψυκτήριο, ο ημιυπαίθριος χώρος πολλαπλών χρήσεων και η κλειστή αίθουσα εκδηλώσεων. Δυτικά, στο χώρο
της παλιάς αποθήκης, φιλοξενείται το Info point με ηλεκτρονική πληροφόρηση, εκδοτήρια και γραφεία.

Aπρίλιος 2010
αγωνοθέτης Δήμος Ηρακλείου
ομάδα μελέτης Γ.Κίζης, Θ.Δούγκας, K.Κίζης