Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
KATOIKIA ΣTH
BYZITΣA TOY ΠHΛIOY

Η μελέτη αφορά στην ανέγερση μιας νέας κατοικίας που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής. Η κατοικία συναπαρτίζει σύνολο με δύο μεμονωμένα κτίρια, κατασκευασμένα σε διαφορετικές περιόδους. Το παραδοσιακό πηλιορείτικο αρχοντικό Τσαρδίνη, κτισμένο το 1779 και το μονόχωρο “παράσπιτο” του “Ρακιά” (1956).

Το νεόδμητο κτίριο εντάσσεται αρμονικά στο παραδοσιακό περιβάλλον της Βυζίτσας. Το “καινούργιο” στη προκειμένη περίπτωση δε μιμείται το παλιό. Δανείζεται στοιχεία από την παραδοσιακή τυπολογία και τα υλικά του τόπου, εμπλουτίζοντάς τα με νέα δεδομένα. Για παράδειγμα χρησιμοποιούνται μεικτές τοιχοποιίες (πέτρα – μπετόν – τούβλο) που εξασφαλίζουν την ακαμψία και την αντισεισμικότητα της οικοδομής. Ο όροφος κατασκευάστηκε από ξύλινο σκελετό σύνθετης ξυλείας, ως σύγχρονη εκφορά των παραδοσιακών ξυλοκατασκευών της περιοχής. Η νέα κατοικία συντίθεται από καθαρά γεωμετρικά σχήματα, επανεγγράφει τις παραδοσιακές μορφές και προτείνει νέα στοιχεία με σεβασμό στην κλίμακα, το μέγεθος και τα χρώματα του παραδοσιακού οικισμού.

2002
εργοδότης - αρχιτέκτων Γιάννης Κίζης
κατασκευή αυτεπιστασία Γιάννης Κίζης
στατική μελέτη Φίλιππος Περδικάρης, Ελευθερία Τσακανίκα (ξύλινοι φορείς)