Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
AΠOKATAΣTAΣH & EΠEKTAΣH
ΔIATHPHTEOY KTIPIOY ΣTHN AΘHNA

επί των οδών
Ιπποκράτους 89
& Μεθώνης 7

Η μελέτη, η οποία εγκρίθηκε με ειδική ρύθμιση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 151/Δ/27.2.2002) προτείνει την αποκατάσταση του διατηρητέου νεοκλασσικού κτιρίου και την προσθήκη νέων ορόφων με σύγχρονη αρχιτεκτονική γραφή  για να στεγάσουν γραφειακούς χώρους. Συντηρείται, ενισχύεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες της σύγχρονης χρήσης το μεγαλύτερο τμήμα του παλαιού κτιρίου. Η είσοδος πραγματοποιείται όπως και παλιά από την αυλόπορτα, κατόπιν της καθαιρέσεως  μεταγενέστερης μεσοπολεμικής προσθήκης. Η νέα “αδρή” κατασκευή αναπτύσσεται στο βάθος, όπισθεν του νεοκλασσικού κτιρίου και το “συνοδεύει” αποτελώντας το ουδέτερο φόντο που υπογραμμίζει τη μοναδικότητά του, κρύβοντας ταυτόχρονα τις ακαλαίσθητες εσωτερικές όψεις των γύρω πολυκατοικιών.

Mάρτιος 2000
εργοδότης Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
ομάδα μελέτης  Γ.Κίζης, Ν.Βενιανάκης,
Μ.Ραυτοπούλου