Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
TEXNIKO EΠAΓΓEΛMATIKO EKΠAIΔEYTHPIO
ΣTHN KAΛAMΠAKA

1η διάκριση
προς ανάθεση οριστικής μελέτης
αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Ν.716/77

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για ένα εκπαιδευτήριο άμεσου επαγγελματικού προσανατολισμού στα πλαίσια ενός υπό σταδιακή διαμόρφωση αστικού τοπίου.
Στο σχεδιασμό καίριο ρόλο έχει η διαμόρφωση των ορίων, μεταξύ δημοσίου, ημιδημοσίου και ιδιόχρηστου χώρου.
Αν κανείς αναζητήσει ορισμένους κανόνες στην σύνθεση των επιμέρους όγκων, ο πρώτος ίσως θα είναι αυτός της αναγνωσιμότητας. Η εύκολη αναγνώριση των επιμέρους λειτουργικών ενοτήτων βοηθά την εξοικείωση με το κτιριακό συγκρότημα και την εύρυθμη λειτουργία.
Η πολυδιάσπαση των επιμέρους λειτουργικών ενοτήτων δημιουργεί την ανάγκη μιας ενοποιητικής χειρονομίας. Την δίνουν οι μεγάλες προεξέχουσες σε γείσα στέγες, που πέρα από την ρύθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου, προβάλλουν τον δημόσιο χαρακτήρα του έργου.

Nοέμβριος 2003
εργοδότης Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων
συνεργασία Γραφείο Κίζη και Εργαστήριο 66
ομάδα μελέτης Γ. Κίζης, Ν. Βενιανάκης,
Δ. Λεβέντης, Δημ. & Σουζ. Αντωνακάκη,
Ξένια Τσιώνη
Πολ. Μηχ. Φαίδων Καρυδάκης
Η/Μ Χρήστος Ζόμπολας