Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΣYNETAIPIΣTIKH TPAΠEZA TPIKAΛΩN

3ο βραβείο
σε αρχιτεκτονικό
διαγωνισμό

Η μεγάλη σημασία της αρχιτεκτονικής και εμβληματικής παρουσίας του Κεντρικού Καταστήματος και κτιρίου Διοίκησης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Νομού Τρικάλων στην ίδια την πρωτεύουσα του νομού, ήταν και ο γνώμονας για το σχεδιασμό της πρότασης.
Παράλληλα αναζητήθηκε και ένας διάλογος του κτιρίου με την αρχιτεκτονική παράδοση της πόλης.
H συμπαγής βάση του νέου κτιρίου, ο οριζόντιος αρμός διακοπής της κτιριακής μάζας και η διαφοροποίηση της ανωδομής με ελαφρότερη
και διάτρητη γραφή, που αναφέρεται στα “σαχνισιά” και τα “ξεπεταχτά” της παλιότερης θεσσαλικής (και όχι μόνον) αστικής αρχιτεκτονικής. H σχετική στροφή
των επαλλήλων κτιριακών όγκων αναλόγως του προσανατολισμού, της θέας ή της οικοδομικής γραμμής, θυμίζουν στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της πόλης, απέχοντας ωστόσο
από κάθε τάση μιμιτισμού της.
Η προκείμενη πρόταση επεξεργάζεται τους γεωμετρικούς συσχετισμούς των επι μέρους λειτουργικών ενοτήτων με τρία βασικά υλικά στην επιδερμίδα: μπετόν, επένδυση μαρμάρου, κρύσταλλο. Λευκά τοιχώματα και πλάκες σε έντονη προβολή, που ανάμεσά τους εγγράφονται διαφώτιστα περσιδώματα, ηλιοπροστατεύουν τους χώρους εργασίας, αλλά και προσδίδουν ελαφρότητα και ιδιαίτερο χαρακτήρα.
Τη νύχτα οι ημιυπαίθριες ζώνες πίσω από τα περσιδώματα φωτίζονται και εγγράφουν στη μνήμη
του περαστικού μια καθαρή εικόνα, που συνδέεται με την εμβληματική παρουσία της Τράπεζας στην πόλη της. Τη μέρα, η ανωδομή επιστέφει και προστατεύει την είσοδο του τραπεζικού καταστήματος, που υποχωρεί αφήνοντας δημόσιο χώρο μπροστά του οικειοποιήσιμο και δεκτικό.

Iανουάριος 2007
εργοδότης Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων
ομάδα μελέτης Νίκος Βενιανάκης,
Κωσταντής Κίζης, Γιάννης Κίζης
πολ. μηχανικός Φαίδων Καρυδάκης
μηχανολόγος Χρήστος Ζόμπολας