Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
METATPOΠH ΔIATHPHTEOY KTIPIOY
ΣE KATAΣTHMA ΜΟΔΑΣ

επί των οδών
Αιόλου & Ερμού
Αθήνα

Το κτίριο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αιόλου και Ερμού στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα νεοκλασσικό κτίριο καταστημάτων και κατοικίας του 19ου αιώνα. Οι νέες λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας ειδών ιματισμού, οδηγούν στην ενοποίηση των επιμέρους χώρων.
Πραγματοποιείται πλήρης ανακατασκευή του εσωτερικού χώρου με την ελεύθερη αναδιαρρύθμιση των οριζοντίων επιπέδων με πατάρια και κλίμακες. Oι αλλεπάλληλες διασκευές του κτιρίου από τους εκάστοτε καταστηματάρχες επέφεραν την καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους των εσωτερικών χώρων και την αλλοίωση μεγάλης περιοχής των όψεών του. Βασικό μέλημα της μελέτης αυτής αποτέλεσε η πλήρης και συνεπής αποκατάσταση των δύο όψεων του κτιρίου στην αρχική τους μορφή και απόχρωση.

1999
εργοδότης “Sweetheart & She Europe Α.Ε.”

ομάδα μελέτης Γ. Κίζης,
Δ. Λεβέντης, Σ. Λίλιου
κατασκευή ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ Α.Ε.
Ε. Λιόσης, Γ. Τυλιγάδας