Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΣYNEΔPIAKO KENTPO THΣ ΔIEΘNOYΣ
OΛYMΠIAKHΣ AKAΔHMIAΣ, APXAIA OΛYMΠIA

4o βραβείο
σε πανελλήνιο
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό

Βασική παράμετρος του σχεδιασμού του κτιρίου
ήταν η προσαρμογή του στο φυσικό τοπίο της αρχαίας Ολυμπίας. Γι’ αυτόν το λόγο επελέγη η ταπεινή σχέση του κτιριακού όγκου σε σχέση με τη διαμόρφωση του εδάφους, με υπογείωση αρκετών χώρων. Η στέγη του αμφιθεάτρου του συνεδριακού κέντρου, που επαναλαμβάνει τη μορφή του κοίλου, είναι και ο πυρήνας της σύνθεσης. Η κεντρική ιδέα είναι η ένταξη αυτής της “επανερμηνείας” του αρχαίου θεάτρου, στη  φυσική κοιλότητα του εδάφους.
Το έργο αναπτύσσεται σε σχέση με το αμφιθέατρο πάνω σε έναν διαγώνιο άξονα, μέσω του οποίου γίνεται  η πρόσβαση στο κτίριο και η σύνδεση με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της ΔΟΑ. Σε αυτόν τον άξονα - περίπατο ορθώνεται και η κύρια - και μόνη - όψη του κτιρίου, με μορφή υψηλής στοάς.
Το κτίριο οργανώνεται σε δύο στάθμες, με την κύρια πρόσβαση από την πάνω στάθμη. Από το τριγωνικό foyer προσφέρεται άμεση πρόσβαση τόσο στο αμφιθέατρο, όσο και στις αίθουσες συνεδριάσεων. Επιτυγχάνεται συνολική εποπτεία του εσωτερικού χώρου, μέσω του κενού στο δάπεδο, αλλά και του πέριξ φυσικού τοπίου, μέσω των μεγάλων υαλοστασίων της στοάς.
Το αμφιθέατρο και οι αίθουσες συνεδριάσεων των επιτροπών είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί η εναλλακτική ενοποίηση του χώρου σε ένα ακόμη μεγαλύτερο αμφιθέατρο. Η κατασκευή της οροφής της αίθουσας είχε προβλεφθεί από σύνθετη ξυλεία, με κινητούς ανακλαστήρες από plexiglass.

Nοέμβριος 1987
εργοδότης Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία
αρχιτέκτων Γιάννης Κίζης - Άρις Μασουρίδης
ομάδα μελέτης Γ. Κίζης, Α. Μασουρίδης,  
Ελ. Παπαγεωργίου,  Κ. Σερράος