Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
AΠOKATAΣTAΣH TOY ΓYMNAΣIOY NAΞOY

Το κτίριο του Γυμνασίου της Νάξου χτίσθηκε το 1931 σύμφωνα με τα σχέδια του αρχιτέκτονα Ν. Μητσάκη. Η γήρανση και η αστοχία ορισμένων στατικών φορέων το κατέστησαν επικίνδυνο και ακατάλληλο για να λειτουργήσει ως εκπαιδευτήριο.
Οι προτεινόμενες επεμβάσεις αποκατάστασης είναι συνυφασμένες με τα πορίσματα λεπτομερούς αποτύπωσης του κτιρίου και προσπάθειας αιτιολόγησης των ζημιών με σκοπό την άρση αυτών και όχι την προσωρινή τους θεραπεία.
Η αρχιτεκτονική αξία και η ιστορική σημασία του κτιρίου είναι αναμφισβήτητες, συνεπώς, η πρόταση αποκατάστασής του διέπεται από σεβασμό στην διατήρηση του ύφους, της αρχιτεκτονικής καθαρότητας και ιστορικότητάς του. 
H μελέτη αποκατάστασης ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές, κοινωνικές και χρηστικές ανάγκες που διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια και προτείνει την αναδιαρρύθμιση τμημάτων του σχολείου με σκοπό τη λειτουργική του βελτίωση, την επαύξηση του αριθμού των αιθουσών και γενικότερα την προσαρμογή του στις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας

1997
εργοδότης
Δήμος Νάξου
αρχιτέκτων
Γιάννης Κίζης
ομάδα μελέτης
Γ. Κίζης,  Δ. Λεβέντης,
Ε. Αγγέλου, Σ. Λίλιου,
Μ. Βουρνούς