Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ TPAΠEZAΣ
ΣTO HPAKΛEIO

1991-1995

Το κτίριο στο κέντρο του Ηρακλείου σχεδειαστηκε
στις αρχές του 20ου αιώνα από τον αρχιτέκτονα
Δ. Κυριακού. Η κακή κατάσταση του ερειπωμένου κτιρίου τη δεκαετία του 90, καθώς και η νέα χρήση των γραφείων της ΕΤΒΑ, επέβαλαν τον ριζικό ανασχεδιασμό κτιρίου. Αποκαταστάθηκαν πλήρως οι διατηρητέες όψεις του κτιρίου, ενώ καθαιρέθηκαν όλοι οι όροφοι. Μέσα στον νεοκλασικό φλοιό αναπτύχθηκαν τα γραφεία της τράπεζας γύρω από ένα εσωτερικό αίθριο που φωτίζει όλους τους ορόφους από ψηλά. Ο ανελκυστήρας τοποθετείται με θέα προς το αίθριο αυτό, δίνοντας στον ανερχόμενο μια συνολική άποψη του χώρου. Η διάταξη των παταριών έχει γίνει έτσι ώστε στο κτίριο να υπαρχουν πολλοί χώροι διπλού ύψους, που συμβάλουν τόσο στην ανάδειξη των νεοκλασικών όψεων από μέσα, όσο και στην αίσθηση ενός άνετου περιβάλλοντος εργασίας.

1991-1995
εργοδότης E.T.B.A.
αρχιτέκτων Γιάννης Κίζης
Συνεργάτης Βλάντ Ποπ