Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
AΠOKATAΣTAΣH ΔIΩPOΦH NEOKΛAΣΣIKH OIKIA
ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ

1990 - 1993

Αποκατάσταση και δημιουργία
ιδιωτικού πολιτιστικού κέντρου
του Παναγιώτη Νίκα στη Σπάρτη

1993

εργοδότης Παναγιώτης Νίκας
αρχιτέκτων Γιάννης Κίζης