Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
AΠOKATAΣTAΣH TOY KAMENOY NEOKΛAΣIKOY KTIPIOY
THΣ ΠPYTANEIAΣ E.M.Π.

Στουρνάρη
& Πατησίων 42,
Αθήνα

Το ιστορικό κτίριο της Πρυτανείας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ανήκει σε ένα από τα σημαντικότερα μνημειακά σύνολα του 19ου αιώνα στο κέντρο της Αθήνας, διεθνώς αναγνωρισμένο, έργο του αρχιτέκτονα Λύσανδρου Καυταντζόγλου (1861-1876).
Η αποκατάστασή του κρίθηκε απαραίτητη μετά την πυρκαγιά της 25 Οκτωβρίου 1991, οπότε καταστράφηκε ολοσχερώς η στέγη, οι οροφές και τα μαρμάρινα μέλη του θριγκού, ώστε ουσιαστικά να παραμένουν στο ισόγειο μόνο οι φέρουσες τοιχοποιίες του. Η συντήρηση του μαρμάρινου διακόσμου της στέψης του μνημείου ήταν η πιο κρίσιμη εργασία, που αντιμετώπισε εκτός από τις ζημιές της φωτιάς, και κατασκευαστικές φθορές λόγω της διόγκωσης και οξείδωσης των σιδερένιων συνδέσμων στις στηρίξεις των μελών του γείσου.
Οι βασικές αρχές της αποκατάστασης του κτιρίου είναι οι εξής:
- η μορφολογική αποκατάσταση να αναπαράγει με πιστότητα και πληρότητα το αρχικό σχέδιο.
- στην αποκατάσταση να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της μελλοντικής χρήσης.
- οι τρόποι αποκαταστάσεως της δομής από τεχνικής άποψης, να εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής και καλή συμπεριφορά σε ακραίες συνθήκες.
Η αποκατάσταση του κτιρίου περιλαμβάνει την πλήρη ανακατασκευή του ισογείου (δάπεδα, οροφές, στέγη, κουφώματα, μαρμάρινα στοιχεία), πλην των φερόντων τοίχων και των εξωτερικών επιχρισμάτων.

Mάιος 1995

εργοδότης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
ερευνητικό πρόγραμμα
αρχιτέκτων
Γιάννης Κίζης,
Κωνσταντίνος Μυλωνάς
ομάδα μελέτης
Γ. Κίζης, Κ. Μυλωνάς,
Δ. Λεβέντης, Β. Αγγέλου,
Χ. Αθανασόπουλος,
Ι. Καβαλλίνης,
Α. Κατσαράκης
κατασκευή
ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε.