Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΠPOΣTAΣIA & ANAΔEIΞH ANAΣKAΦΩN
ΣΤΗΝ EΠANΩ ΣKAΛA MYTIΛHNHΣ

Η προμελέτη αφορά τις προσβάσεις, τη
διαμόρφωση των υπαιθρίων χώρων και των στεγάστρων προκειμένου να αναδειχθούν οι αρχαιολογικές ανασκαφές στην Επάνω Σκάλα
της Μυτιλήνης. Η Πρόταση Γενικού Σχεδιασμού περιλαμβάνει μελέτες διαμόρφωσης χώρου και στέγασης για την προβολή των αρχαιοτήτων της
οδού Νικομηδείας, του Ιερού της Κυβέλης, του Ακρομωλίου, του Τείχους  (Αγ. Νικόλαος) και
της Γέφυρας (Γενί Τζαμί).
Οι νέες κατασκευές - παρεμβάσεις  χαρακτηρίζονται από ενιαίο ύφος γραφής και κατασκευάζονται από σύγχρονα υλικά.
Έτσι, σημαίνεται η τεράστια έκταση και
σημασία της Ελληνιστικής Μυτιλήνης μέσα από κατασκευές διάσπαρτες στον ιστό της σημερινής πόλης.

Iούλιος 2000

εργοδότης Κ’ Εφορεία Προϊστορικών
και Κλασικών αρχαιοτήτων
αρχιτέκτων Γιάννης Κίζης
ομάδα μελέτης Γ. Κίζης, Δ. Λεβέντης,
Ν. Βενιανάκης, Μ. Βουρνούς