Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
AΠOKATAΣTAΣH KAI KATAΣKEYH YΠOΔOMΩN
ΣTIΣ BIΓΛEΣ XIOY

Οι βίγλες της Χίου, κυλινδρικά οχυρά κτίσματα (πύργοι), αποτελούν ένα παράκτιο δίκτυο παρατήρησης και μετάδοσης μηνυμάτων, μέρος του αμυντικού δικτύου του νησιού που είχε αναπτυχθεί επί Γενουατοκρατίας (1346-1564). Είναι τοποθετημένες σε τέτοια σημεία ώστε να κατοπτεύουν πλήρως το σύνολο των ακτών του νησιού, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους κόλπους και τους όρμους που προσφέρονταν για τον ελλιμενισμό πλοίων.
Η μελέτη αφορά την αποκατάσταση τεσσάρων βιγλών (από τις εικοσιτέσσερεις  που έχουν κηρυχθεί μνημεία από το ΥΠΠΟ), καθώς και την κατασκευή υποδομών που τις καθιστούν επισκέψιμες.
Το σκεπτικό της μελέτης ήταν ότι ο επισκέπτης, προκειμένου να συνειδητοποιεί πλήρως πώς λειτουργούσε αυτό το ιδιότυπο σύστημα “τηλεπικοινωνίας”, θα περνά πρώτα από μία ημιυπαίθρια μόνιμη έκθεση, σχετική με την ιστορία των μνημείων, και θα ολοκληρώνει την επίσκεψη με την ανάβαση του στη βίγλα. Το δώμα της βίγλας είναι και το σημείο όπου του αποκαλύπτεται το τοπίο των παραλίων του νησιού και ο τρόπος εποπτείας της θάλασσας.
Η είσοδος στις βίγλες, που την εποχή της λειτουργίας τους γινόταν από ανεμόσκαλες, γίνεται πλέον είτε μέσω αναβατορίων που “θάβονται” στο έδαφος, για να μην προσβάλουν την εικόνα του μνημείου, είτε μέσω νέων μεταλλικών κλιμακοστασίων, σε απόσταση από τους τοίχους του μνημείου. Στο εσωτερικό και στο δώμα των βιγλών, μελετήθηκαν ξύλινα decks που ορίζουν την περιοχή στην οποία βαδίζει ο επισκέπτης, και στέκουν σε απόσταση από τα ευαίσθητα αυθεντικά δάπεδα των βιγλών (κυλινδρωμένο χώμα και κουρασάνι).
Τέλος, σε συνδυασμό με τις ημιυπαίθριες εκθέσεις, σχεδιάστηκαν μικρά αμφιθέατρα με θέα προς τις βίγλες. Η υποστήριξη μικρών πολιστιστικών εκδηλώσεων κρίθηκε απαραίτητη, υπό το πρίσμα της ανάπτυξης ενός δυναμικού δικτύου μνημείων - πόλου έλξης της τουριστικής κίνησης.

 

1998

εργοδότης Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου
συνεργασία Γιάννης Κίζης
Ανδρόνικος Τσιγκούνης
ομάδα μελέτης Γ. Κίζης, Α. Τσιγκούνης,
Μ. Βουρνούς, Ν. Βενιανάκης