Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
AΠOKATAΣTAΣH KAI ANAΔIAPPYΘMIΣH
TOY ΠPΩHN ΞENIA ΣΠAPTHΣ

Η προμελέτη αφορά στην επισκευή, αποκατάσταση και αναδιαρρύθμιση του κτιρίου του πρώην ξενοδοχείου «Ξενία» Σπάρτης, προκειμένου να ενσωματωθούν στο υφιστάμενο κτίριο:

-αίθουσες συγκεντρώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων και μαθημάτων
- εντευκτήριο και χώροι κοινωνικών εκδηλώσεων
- εργαστήριο εφαρμοσμένων τεχνών
- χώροι εκθέσεων καλλιτεχνικού έργου
- χώροι γραφείων
- χώροι φιλοξενίας
- βοηθητικοί χώροι

Όπως προέκυψε από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, σήμερα το κτίριο είναι ανεπαρκές, τόσο λειτουργικά σε σχέση με τις νέες χρήσεις που καλείται να φιλοξενήσει, όσο και στατικά σε σχέση με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Έτσι η μελέτη προτείνει τις απαραίτητες επισκευές, αναδιαρρυθμίσεις και μετατροπές ώστε να μπορέσει να στεγάσει με άνεση και ασφάλεια το «Κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εργαστηρίων εφαρμοσμένων τεχνών» του Δήμου Σπάρτης.

Oκτώβριος 2002

εργοδότης Δήμος Σπάρτης
αρχιτέκτων Ανδρόνικος Τσιγκούνης
Γιάννης Κίζης (σύμβουλος)
ομάδα μελέτης Α. Τσιγκούνης
Γ. Κίζης, Δ. Λεβέντης, Ν. Ourdas
Γ. Παπαγιαννάκης, Π.Πετρίδου