Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
MEΓAPO ATE BANK, AΘHNA

Το “Μέγαρο Σερπιέρη” αξιόλογο δείγμα του αθηναϊκού νεοκλασσικισμού χτίστηκε περίπου το 1880 σε σχέδια του μηχανικού Αναστάσιου Θεοφιλά, για τον Giovanni Baptista Serpieri.
Η αρχική δομή του έχει υποστεί αρκετές αλλοιώσεις καθώς οι μεταγενέστερες στεγαστικές και λειτουργικές ανάγκες των εκάστοτε ιδιοκτητών αύξησαν τον κτιριακό του όγκο με δύο καθí ύψος και δύο κατí επέκταση προσθήκες.
Με στόχο τη βετίωση της λειτουργικότητας του συγκροτήματος, ενοποιούνται και αναδιαρρυθμίζονται οι εσωτερικοί χώροι των υφιστάμενων κτιρίων και σχεδιάζονται καθ΄ύψος προσθήκες σε κάποια από αυτά. Ο υφιστάμενος φέρων οργανισμός επισκευάζεται και ενισχύεται για να παραλάβει ασφαλώς τα φορτία των προσθηκών. Τέλος, οι υφιστάμενες όψεις ανακαινίζονται και αποκαθίστανται οι αυθεντικοί χρωματισμοί τους.

Iανουάριος 2010

εργοδότης
ΑΤΕ bank - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ομάδα μελέτης
Γιάννης Κίζης, Νίκος Βενιανάκης