Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΔHMOTIKO ΘEATPO KEPKYPAΣ

2ο Bραβείο σε 

Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό
Διαγωνισμό

Ο Διαγωνισμός φέρνει τον μελετητή αντιμέτωπο με ένα ιστορικό τόπο που έχει δύο μεγάλα δημόσια κτίσματα αντιπροσωπευτικά της εποχής τους και μια ενδιάμεση πλατεία.
Η λύση επαναπροσδιορίζει το δημόσιο χώρο, όχι με χαράξεις στα οδοστρώματα, αλλά με την ένταση της τρίτης διάστασης, που εγγράφει τα δημόσια κτίρια ως τοπόσημα μεγάλης κλίμακας.
Ανασηματοδοτεί  την πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου προσδίδοντάς της ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα σβήσουν ενοχές ή νοσταλγικές εμμονές για κομμάτια της πόλης που χάθηκαν ανεπιστρεπτί και προτείνει ένα νέο landmark στη θέση του παλιού θεάτρου.
Ανακτάται κατ’ αυτόν τον τρόπο η περηφάνεια για την ιδιαίτερη αισθητική του συγκεκριμένου αστικού τόπου, όπου η νοσταλγία για το απωλεσθέν κόσμημα υποχωρεί στη συγκίνηση της διείσδυσης στους χώρους του Θεάτρου και το δέος του μνημειακού ακαδημαϊσμού διαλύεται από την εξοικείωση με την πλατεία ως νέο πόλο έλξης κι όχι σαν πέρασμα προς χρηστικούς προορισμούς.

Aπρίλιος 2010

εργοδότης
Δήμος Κερκυραίων
ομάδα μελέτης
Γιάννης Κίζης, Νίκος Βενιανάκης,
Κάλλυ Πολίτη, Μαρίνα Ραυτοπούλου