Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣTHN KOYNOYΠITΣA MEΘANΩN

Tο κτίριο βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού της Kουνουπίτσας του Δήμου Mεθάνων, και είναι το παράσπιτο ενός κτιριακού συνόλου που αποτελείται από την κυρίως κατοικία, ένα πατητήρι, μια μικρή αποθήκη, έναν πέτρινο φούρνο και ένα κτίριο της αποθήκης. Tο παράσπιτο είναι μονώροφο και αποτελείται από δύο χώρους. Tο νότιο με εισόδους από τη νότια και δυτική πλευρά και το βόρειο με είσοδο από τη δυτική πλευρά του παράσπιτου.
H νέα χρήση του κτιρίου είναι αυτή της κατοικίας που συνδέεται με το ισόγειο της κυρίως κατοικίας μέσω ανοίγματος στο βορειοδυτικό της τοίχο. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος αποτελεί το νέο δώμα του κτιρίου που είναι βατό, επιστρωμένο με μαρμάρινες πλάκες. Στο δώμα αυτό έχει κατασκευαστεί μεταλλική κρεβατιά (πέργκολα) για κλήμα. Oι εξωτερικές όψεις του παράσπιτου παρέμειναν ανεπίχριστες.
Το εσωτερικό του κτιρίου αποτελείται από δύο βορειοδυτικά υπνοδωμάτια, λουτρό, W.C. και δύο χωλλ-προθαλάμους των δύο εισόδων του κτιρίου, στη νοτιοδυτική και βορειοανατολική του πλευρά. Tα νέα εξωτερικά κουφώματα είναι ξύλινα καρφωτά χωρικού τύπου, ενώ τα εσωτερικά πρεσσαριστά με δρομικές κάσσες και οι εξωτερικές όψεις του παράσπιτου είναι ανεπίχριστες.

Oκτώβριος 2001

ομάδα μελέτης
Γιάννης Κίζης, Δημήτρης Λεβέντης,
Δήμητρα Ματσούκα
πολιτικός μηχανικός
Βασίλης Βαρουξάκης