Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
KTIPIO Ο.T.E, AΘHNA

Το κτίριο αρχικά οικοδομήθηκε γύρω στα 1930, με σχέδια του σημαντικού αρχιτέκτονα του Μεσοπολέμου Αναστάσιου Μεταξά. Πέντε χρόνια αργότερα, πέρασε στην ιδιοκτησία του ΟΤΕ και ο Μεταξάς, κατά πάσα πιθανότητα, τροποποίησε το κτίριό του, προσθέτοντας δύο επιπλέον ορόφους και αναμορφώνοντας τις όψεις του.
Η μελέτη εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή ευελιξία στο εσωτερικό του κτιρίου με μεγάλους και ενιαίους χώρους, ικανούς να φιλοξενήσουν τις νέες λειτουργίες (γραφεία, εμπορικά καταστήματα, πολυκατάστημα, χώρος εστίασης) που καθορίζονται από την αλλαγή των συνθηκών της πρωτεύουσας και την ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με τις μεγάλες αξίες γης.
Διατηρείται και ενισχύεται ο κύριος φέρων οργανισμός του κτιρίου.
Διατηρούνται τα δύο υφιστάμενα κλιμακοστάσια και προστίθενται τρεις νέοι ανελκυστήρες.
Διανοίγεται σχίσμα σε όλο το ύψος του κτιρίου, ανάμεσα στις συστοιχίες των υφιστάμενων υποστυλωμάτων, για να τοποθετηθούν κυλιόμενες κλίμακες. Το σχίσμα διατρυπά και την οροφή του τελευταίου ορόφου, σχηματίζοντας ένα επιβλητικό φωτιστικό άνοιγμα - skylight .
Εξωτερικά, γίνονται επεμβάσεις που σκοπό έχουν την αποκατάσταση της αρχικής μορφής των όψεων του κτιρίου και την εξυγίανση της σχέσης του με τον περιβάλλοντα αστικό δημόσιο χώρο.

Σεπτέμβριος 2010
εργοδότης
Ο.Τ.Ε Ακίνητα Α.Ε.
ομάδα μελέτης
Γιάννης Κίζης, Kάλλυ Πολίτη