Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
OΦΘAΛMOΛOΓIKO INΣTITOYTO
AΘHNΩN - OMMA

Η προκαταρτική μελέτη αφορά την κατασκευή ενός τριώροφου κτιρίου με δώμα και διώροφο υπόγειο garage για να φιλοξενήσει τις εγκαταστάσεις οφθαλμολογικής πολυκλινικής (εξεταστήρια, χειρουργεία, αίθουσες διαλέξεων και κατάστημα οπτικών ειδών στο Ισόγειο).
Το κτίριο στο εξαιρετικά προβεβλημένο οικόπεδο στη συμβολή των οδών Κατεχάκη και Αριανείου ενισχύει την παρουσία του στο αστικό τοπίο με την καμπύλη πρόσοψη από διάτρητο μονωτικό πέτασμα που ελέγχει την ηλιακή ακτινοβολία και φέρει μικρά φωτιστικά ανοίγματα στα χρώματα της ίριδος που φέγγουν τη νύχτα.
Η βόρεια πλευρά καλύπτεται με αναρριχώμενα σε πλέγμα φυτά, ενισχύοντας την «πράσινη» συμπεριφορά του κτιρίου, ενώ εφαρμόζονται σύγχρονες τεχνολογίες για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας

Σεπτέμβριος 2009

εργοδότης
Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο
Αθηνών - ΟΜΜΑ
ομάδα μελέτης

Γιάννης Κίζης,
Νίκος Βενιανάκης