Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Α.Β.Ε.Α.
ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΩΡΑ ΧΑΝΙΩΝ

Το εργοστάσιο της Α.Β.Ε.Α. κατελάμβανε ένα μεγάλο τμήμα στην παραλιακή ζώνη της συνοικίας της Νέας Χώρας των Χανίων, ορόσημο της βιομηχανικής ιστορίας της Πόλης.

Ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται σε θέση συνδετικού κρίκου μεταξύ της δυτικής μεσαιωνικής πόλης και της παράκτιας περιοχής της Νέας Χώρας.

Η κεντρική ιδέα ανάπλασης του οικοπέδου, μετά την κατεδάφιση των εγκαταστάσεων της Α.Β.Ε.Α. βασίζεται αφενός στην διάσπαση του σε δύο μικρότερα οικοδομικά τετράγωνα, αφετέρου στη δημιουργία ενός συμπλέγματος δημοσίων και ιδιωτικών υπαίθριων χώρων που θα λειτουργήσουν σαν προέκταση του πολεοδομικού ιστού. Ως ανάμνηση της προγενέστερης χρήσης του οικοπέδου, διατηρούνται οι καπνοδόχοι και το λεβητοστάσιο του εργοστασίου της Α.Β.Ε.Α.

Οι βασικές προτεινόμενες νέες χρήσεις επιλέχθηκαν με γνώμονα την εξασφαλισμένη μελλοντική τους απόδοση: ένα ξενοδοχείο, ένα συνεδριακό κέντρο, καταστήματα, κατοικίες και ένας χώρος που θα στεγάσει ένα νέο πόλο ενδιαφέροντος, όπως ένα μουσείο. 

Δεκέμβριος 2003

εργοδότης
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων 

αρχιτέκτων 
Γιάννης Κίζης και
Α&Γ Βαρουδάκης - Κ. Μαυρακάκης Ο.Ε.

ομάδα μελέτης 
Γ. Κίζης, Ν. Βενιανάκης, 
Κ. Μαυρακάκης, Α. Βαρουδάκης,
Γ. Βαρουδάκης