Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΣΥΓKΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ Α.Β.Ε.Α
ΝΕΑ ΧΩΡΑ ΧΑΝΙΩΝ

H ανάπλαση του οικοδομικού τετραγώνου περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός δικτύου δημόσιων και ιδιωτικών υπαίθριων χώρων που θα διευκολύνουν την επαφή της γειτονιάς με την παραλιακή ζώνη. Η κατασκευή με πλήρη αξιοποίηση της επιτρεπόμενης δόμησης πολυώροφου συγκροτήματος κατοικιών με υπόγειους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων θα εξυπηρετήσει τους ενοίκους, αλλά θα βοηθήσει αποτελεσματικά στην αποσυμφόρηση της παλιάς πόλης. 

Οι βασικές παράμετροι για τη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής πρότασης του πολυώροφου συγκροτήματος κατοικιών είναι οι παρακάτω:

-Η ανάπτυξη του κτιρίου σε σχήμα Ζ, ώστε να εξασφαλιστεί το μεγαλύτερο δυνατό μέτωπο με θέα προς τη θάλασσα.

-Η ανέγερση των κτιρίων σε pilotis: πρώτον για να διατηρηθεί η θέα από την οδό Πατριάρχου Ιωαννικίου προς τη θάλασσα και το διατηρούμενο λεβητοστάσιο με τις καπνοδόχους της παλαιάς Α.Β.Ε.Α. και δεύτερον για τη δημιουργία ενός ημιυπαίθριου χώρου κυκλοφορίας και συνάντησης των ενοίκων του συγκροτήματος.

-Η εξασφάλιση πρόσβασης δια του οικοδομικού τετραγώνου προς τα σχολεία και την παραλιακή ζώνη.

Ο σχεδιασμός όσο το δυνατόν περισσότερων διαμπερών διαμερισμάτων ώστε να συνδυαστεί η θέα με τον μεσημβρινό προσανατολισμό.

-Η εξασφάλιση της ιδιωτικότητας των διαμερισμάτων με κατακόρυφα και οριζόντια πετάσματα, που ταυτόχρονα αποτελούν στοιχεία διαμόρφωσης των όψεων.

-Η φύτευση στις ελεύθερες επιφάνειες του εδάφους αλλά και στις όψεις του κτιρίου με αναρριχόμενα φυτά, με στόχο να φτάσουν μέχρι της πέργκολες των δωμάτων.

-Ο σχεδιασμός διώροφων διαμερισμάτων πάνω στην πρασιά με ιδιαίτερο χαρακτήρα ìμονοκατοικίαςî.

Δεκέμβριος 2006

εγοδότης
Κρητικά Ακίνητα Α.Ε.

αρχιτέκτων
Γιάννης Κίζης & Συνεργάτες Ε.Ε.

ομάδα μελέτης
Γ. Κίζης, Ν. Βενιανάκης, M. Ραυτοπούλου, Σ. Κουβόπουλος, Μ. Σπανού