Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Μουσείο Αργυροτεχνίας φιλοξενείται στον δυτικό προμαχώνα της νοτιοανατολικής ακρόπολης του Κάστρου των Ιωαννίνων (Ιτς-Καλέ). Kαταλαμβάνει τα δύο επίπεδα του προμαχώνα και το κτίσμα των παλιών μαγειρείων (σύνολο 700 τ.μ.). Στο ισόγειο αναπτύσσεται η εντότητα της έκθεσης, που αναφέρεται στην τεχνολογία και στην ιστορία της αργυροχοϊας στην Ήπειρο. Στην άνω στάθμη του προμαχώνα, εκτίθεται η συλλογή αργυρών αντικειμένων με τελική αναφορά στην σύγχρονη αργυροχοΐα των Ιωαννίνων. Στην ίδια στάθμη διαμορφώνεται χώρος για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και μικρός χώρος προσωπικού. Η πορεία επίσκεψης καταλήγει στα αίθουσα των παλιών μαγειρείων, όπου διαμορφώνεται ο χώρος πολλαπλών χρήσεων (για διαλέξεις, μικρές περιοδικές εκθέσεις κ.λπ.), το πωλητήριο και το καφέ. Το ύφος της έκθεσης διαφοροποιείται από τη μια στάθμη στην άλλη. Στην Α' στάθμη η έκθεση διαμορφώνεται με μια αυτόνομη κατασκευή από ένα συνεχές συνθετικό υλικό (corian), που ελίσσεται μέσα στο ογκώδες και υποβλητικό πέτρινο κτίσμα χωρίς να το ακουμπάει, ενώ στη Β' στάθμη η συλλογή των αργυρών εκθεμάτων εκτίθεται σε προθήκες ανηρτημένες από τους θόλους.

Ιούνιος 2008

εργοδότης
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

αρχιτέκτων
Γιάννης Κίζης & Συνεργάτες Ε.Ε.

ομάδα μελέτης
Γ. Κίζης, M. Ραυτοπούλου, Λ. Πολυζωγοπούλου, Γ. Πανταζής