Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ
ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

Η μελέτη αφορά την αποκατάσταση, ανακαίνιση και μεταρρύθμιση σε σύγχρονο κινηματοθέατρο του διατηρητέου κτιρίου, που στεγάζει ήδη το κινηματοθέατρο «Ολύμπια», ώστε να φιλοξενήσει κατά κύριο λόγο το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Δράμας.

Η αρχική σύνθεση είναι μακρόστενη, απόλυτα ορθογώνια, τόσο σε κάτοψη, όσο και σε όψεις, που πολύ πιθανό να είχε γίνει για να στεγάσει μια από τις πολυπληθείς και αρχιτεκτονικά αξιόλογες καπναποθήκες της Δράμας. Οι μεταγενέστερες επεμβάσεις που έγιναν, για να στεγάσουν τον κινηματογράφο, είχαν σαν αποτέλεσμα την παραμόρφωση των όψεων και του εσωτερικού.

Πρόκειται για σύνθεση πιθανώς της πρώτης εικοσαετίας του 20ου αιώνα, με κλασσικιστικά στοιχεία. Η μετατροπή του κτιρίου σε κινηματογράφο πρέπει να συντελέσθηκε σε αρκετά πρώιμη φάση της ιστορίας του. Οι επεμβάσεις υπήρξαν δραστικές, με πλήρη αναμόρφωση του εσωτερικού και πολλές αλλοιώσεις του εξωτερικού.

Στόχος  της μελέτης ήταν να αποκατασταθεί πιστά η σύνθεση των εξωτερικών όψεων, να αναβιώσει σε ένα τμήμα του εσωτερικού του κτιρίου η ανάμνηση της αρχικής δομής και χρήσης του και να ενταχθεί σε αυτό ένας σύγχρονος κινηματογράφος, με παράλληλη δυνατότητα στοιχειώδους εξυπηρετήσεως θεατρικών παραστάσεων.

 
1994

αρχιτέκτονες
Γιάννης Κίζης
Κωνσταντίνος Μυλωνάς

στατική μελέτη
Βαγγέλης Σαπουντζάκης

ηλεκτρολογική μελέτη
Νίκος Εμμανουήλ