Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΑ ΣΧΟΛΗ
ΣΤΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ

Το διατηρητέο κτίριο της Πορφυριάδας Σχολής στο Καρλόβασι της Σάμου είναι ένα μεγαλόπρεπο νεοκλασικό λιθόκτιστο κεραμοσκεπές κτίσμα των αρχών του 20ου αιώνα, το οποίο σήμερα φιλοξενεί το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Καρλοβασίου.

Σκοπός των προτεινόμενων επεμβάσεων είναι ο πλήρης εκσυγχρονισμός του λειτουργικού προγράμματος του σχολείου, η πρόβλεψη χώρων για την στέγαση μελλοντικών αναγκών και η στατική ενίσχυση με στόχο την επαύξηση στο μέγιστο δυνατό της ασφάλειας του κτιρίου. Βασική πρόθεση αποτελεί και η λειτουργική σύνδεσή του με τον μεγάλο και όμορφο περιβάλλοντα χώρο, όπου προβλέπονται νέες κατασκευές (κερκίδες και υπόστεγο γυμναστικής) απαραίτητες για την υποστήριξη του σχολικού προγράμματος.

Η κατακόρυφη κυκλοφορία στο κεντρικό κτίριο εξυπηρετείται από δύο νέα κλιμακοστάσια και η μεγάλη κεντρική αίθουσα διαμορφώνεται σε χώρο πολλαπλών χρήσεων. Αποκαθίστανται πλήρως οι χώροι της κύριας στάθμής του, και προστίθεται μια νέα, τρίτη στάθμη για την εγκατάσταση βοηθητικών χώρων. Παράλληλα, γίνονται όλες οι απαραίτητες μετασκευές που εξασφαλίζουν την σύγχρονη και ασφαλή λειτουργία του σχολείου και την εξυπηρέτηση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Φεβρουάριος 2004

εργοδότης
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου/ Samos Prefecture

αρχιτέκτων
Γιάννης Κίζης

ομάδα μελέτης
Γ. Κίζης, Δ. Λεβέντης, Ν.Βενιανάκης, Μ. Ραυτοπούλου