Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΥΦΑΝΤΗ
ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Αντικείμενο της μελέτης είναι η αναστήλωση και αναδιαρρύθμιση της οικίας Ανυφαντή και του παράσπιτού της, καθώς και η διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου, ώστε να λειτουργήσει ως ξενοδοχείο.

Το κτίριο βρίσκεται στη Ζάτουνα του Νομού Αρκαδίας και ήταν σε ερειπώδη κατάσταση με με μη επισκευάσιμες ζημιές.

Το κτίριο είναι χαρακτηριστικό δείγμα μεγάλου σπιτιού της ορεινής Αρκαδίας, με τετραγωνική κάτοψη και κυβικό όγκο (ντιβίτικο), στεγασμένο με τετράρριχτη στέγη. Το πιο ευρύχωρο τετράγωνο σπίτι, που συνήθως διέθετε μεσοπάτωμα, ανταποκρινόταν και ικανοποιούσε τις πολλαπλές ανάγκες των προυχόντων της περιοχής, στα μέσα του 19ου αι, οι οποίοι στέγαζαν στα οικήματά τους και οικοτεχνικές δραστηριότητες, ή και εμπόριο. Στην κατασκευή του απαντούμε στοιχεία, τυπικά των σπιτιών της εποχής στην ευρύτερη περιοχή, όπως τα ξύλινα χαγιάτια, τα λαξευμένα πέτρινα θυρώματα, τα τόξα και τον εσωτερικό θόλο στο ισόγειο, τα οποία διατηρούνται.

Σε γενικές γραμμές η αρχική διαρρύθμιση στο χώρο του ισογείου διατηρείται με μόνη μεταβολή την ενοποίηση του χώρου του κλιμακοστασίου και της τραπεζαρίας με το χώρο υποδοχής. Ο όροφος διαρρυθμίζεται κατάλληλα, ώστε να δημιουργηθούν τα υπνοδωμάτια με τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους. Στο υπόγειο τοποθετούνται η κουζίνα, οι αποθηκευτικοί χώροι, τα κοινόχρηστα wc και ο χώρος των μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν χώροι με συνολικές επιφάνειες ίσες με αυτές του παλιού κτιρίου, περίπου 690 m2, ενώ τα μεγέθη και οι αναλογίες των χώρων  σχεδιάστηκαν με τρόπο που να παραπέμπουν σε αυθεντικό σπίτι της Γορτυνίας.

2007

ομάδα μελέτης
Γιάννης Κίζης, Βασίλης Μπερτσάτος, Μαρίνα Ραυτοπούλου, Πόπη Καλτέκη, Μίνωας Παταπατίου, Ξάνθος Νίκος

στατική μελέτη
Καραγιώργος Κώστας

Η/Μ μελέτη
INSTA Σύμβουλοι Μηχανικοί