Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΣΧΟΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟ ΠANEΠIΣTHMIO KYΠPOY

Έπαινος
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού
με προεπιλογή

Η διαδοχικηή ανέγερση των διδακτηρίων στην Πανεπιστημιούπολη της Αθάλασσας, αποστέρησε σε μεγάλο βαθμό τη θέα του μεσημβρινού οίζοντα και της εξαιρετικής τοπιογραμμής (skyline), που είχαν υπαγορεύσει την υλοποίηση του πεζοδρόμου “belvedere” ως άξονα άρθρωσης της νότιας ζώνης των ακαδημαϊκών διδακτηρίων. Κινδυνεύει να ατονήσει, σε λίγο, το νόημα του δεύτερου συνθετικού του “belvedere”: vedere, δηλαδή, να βλέπεις!
Η προκείμενη πρόταση, απαντώντας στις απαιτήσεις του προ-γράμματος με γνώμονα τις παραπάνω σκέψεις:
(i) Διαμορφώνει τερματική «πρόσοψη» στην προς ανατολάς δόμηση, περιμένοντας, ίσως, παρεμφερή ανταπόκριση και από τα μελλοντικά κτίρια προς δυσμάς.
(ii) Αφήνει ανοιχτή τη μεσημβρινή θέα από το “belvedere”, διακόπτοντας τον κτηριακό κλοιό που τείνει να στερήσει το επίκεντρο της πανεπιστημιακής κοινωνικής ζωής από τον περιβαλλοντικό του ορίζοντα.
(iii) Αφήνει ανοιχτό το “belvedere” προς μια φυτεμένη κοιλάδα, που απορροφά τις λειτουργικές ανάγκες και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις των ακαδημαϊκών χώρων, με την κατά το δυνατόν ελάχιστη φαινόμενη δόμηση.
(iv) Συνοδεύει το άνοιγμα στον ορίζοντα με ένα πέρασμα διαμέσου του έργου, πλουτίζοντας με ποικίλες χωρικές εμπειρίες τον συσχετισμό των δύο εκπαιδευτικών ενοτήτων.
(v) Ιδρύει σημαντικές υπαίθριες συνδέσεις μεταξύ περισσοτέρων εκπαιδευτικών ενοτήτων, μέσω ενός αναβαθμισμένου φυσικού περιβάλλοντος.
Το κτήριο των Βιολογικών Επιστημών έχει ρόλο ισχυρού ορίου και συνδέσμου ταυτόχρονα, τόσο με το κτήριο Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και το προς ανατολάς δομημένο σύνολο, όσο και με τους Κοινοχρήστους Χώρους Διδασκαλίας και το προς δυσμάς φυσικό τοπίο. Αυτός ο διττός ρόλος εκφράζεται με την γραμμική ένταση της ανωδομής και το επικοινωνιακό άνοιγμα της υπόστυλης στοάς. Ο χαρακτήρας του κτηριακού συνόλου των Κοινοχρήστων Χώρων Διδασκαλίας, που έχει ρόλο δημόσιου forum, ανοιχτού προς όλες τις σχολές, εκφράζεται με την αρχετυπική αιθριακή δομή του.

Σεπτέμβριος 2012

αρχιτέκτονες
Γιάννης Κίζης, Γρηγόρης Πατσαλοσαββής,
Κωσταντής Κίζης, Θύμης Δούγκας,
Μαρίνα Ραυτοπούλου


στατικά
Φαίδων Καρυδάκης


ηλεκτρομηχανολογικά
Χρίστος Ζόμπολας


φωτορεαλισμοί
Δημήτρης Μπατής - Batis design
Άγγελος Ανδρέου

γραφιστική επιμέλεια

Λέανδρος Κατσούρης