Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Εξαγορά
Διεθνούς Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού

Η πρότασή μας λοιπόν κινήθηκε πάνω στους παρακάτω άξονες:
-προβάλλει τον αρχαιολογικό χώρο της Ηετιώνειας Πύλης από όλα τα επίπεδα του δημοσίου χώρου, αλλά και από το εσωτερικό του Μουσείου,
-αναπλάθει το περιβάλλον με συνειρμική αναφορά στο αρχαίο τοπίο, με συνεχή ροή γεφύρωσης των αντικρυστών λόφων και σύνδεσης της πόλης με την Πολιτιστική Ακτή,
-συνδέει την είσοδο του Μουσείου με τον αρχαιολογικό χώρο με δημόσιο πέρασμα μέσα από το κτίριο, ελεύθερο, αλλά “στεγανό,”
-αναμορφώνει την κτιριακή ανωδομή, υπογραμμίζοντας το όριο του αστικού ιστού, με ενσωμάτωση των κύριων γραμμών του πολεοδομικού καμβά και καθιστά το Μουσείο αναγνωρίσιμο τοπόσημο
-καθιστά αναγνωρίσιμη την αρχαία διαμόρφωση, αποκαλύπτοντας τη δυτική κλιτύ των οχυρώσεων με ταπείνωση της οδού Κανάρη και υψώνοντας το έδαφος δυτικά, σε φυσική συνέχεια του πάρκου, με φόντο τη φυτεμένη λοφοπλαγιά πέραν της οδού Αθ. Διάκου. 

Ιανουάριος 2015

αρχιτέκτονες
Γιάννης Κίζης, Κωσταντής Κίζης, Θύμης Δούγκας, Νίκος Μπελαβίλας, Κάλλυ Πολίτη

σύμβουλοι
μουσειολόγος: Παρή Καλαμαρά
στατικά:
Φαίδων Καρυδάκης
ηλεκτρομηχανολογικά: Χρήστος Ζόμπολας

συνεργάτες
φωτορεαλισμοί: Άγγελος Ανδρέου - Illusion 3D