Όλα
Διαγωνισμοί
Μουσεία
Πολιτισμός
Κατοικίες
Ξενοδοχεία
Αναψυχή
Εργασία
Δημόσια Κτίρια
Αποκαταστάσεις
Επαναχρήσεις
Επεκτάσεις
ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το κτίριο αναστηλώνεται και ο τελευταίος όροφος μετατρέπεται σε σπίτι για μια οικογένεια. Μεταλλικοί πρόβολοι διαμορφώνουν μια νέα βεράντα και ένα νέο έρκερ, που φωτίζουν τους κοινόχρηστους χώρους του σπιτιού.

Ιανουάριος 2018

αρχιτέκτονες
Γιάννης Κίζης, Θύμης Δούγκας
πολιτικός μηχανικός
Φαίδων Καρυδάκης
μηχανολόγος μηχανικός
Χαράλαμπος Αργυρός

 

φωτογραφίες Γιώργης Γερόλυμπος